×

تغییر تصمیم دادیار تغییر رای محسوب نمیشود

تغییر تصمیم دادیار تغییر رای محسوب نمیشود

تغییر-تصمیم-دادیار-تغییر-رای-محسوب-نمیشود
رای محکمه عالی انتظامی قضات
245-ایرادبردادیاربه اینکه دردعوی تصرف عدوانی بدو قرارعدم صلاحیت داده وسپس روی جمله قرارعدم صلاحیت خط کشیده وآن راتبدیل به رد دادخواست نموده واردنیست زیرامعلوم نیست ماده 155آئین دادرسی مدنی شامل کارکنان دادسرادریک چنین موردی باشدومسئله ازاین حیث نظری است . بعلاوه قراررددعوی تصرف عدوانی ازاین جهت که درخارج ازمدت مقرر قانونی داده شده همانادرمعنی عدم صلاحیت است تفاوتی بین این دوتعبیر ننیجتانیست تاتغییررای محسوب شود.
حکم شماره 4034-24اردیبهشت 1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4034

تاریخ تصویب : 1326/02/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.