جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تعیین تعرفه‌های مربوط به انجام خدمات آزمایشهای استاندارد دستگاههای کمک ناوبری
وزارت راه و ترابری
        هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 14018/11 مورخ 2/8/1384 وزارت راه و ترابری و به استناد بند « پ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1384 کل کشور تصویب نمود:
        تعرفه‌های مربوط به انجام خدمات آزمایشهای استاندارد دستگاههای کمک ناوبری به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
جدول تعرفه‌های مربوط به انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری موضوع بند (پ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1384
شماره
عنوان
ریال / ساعت
دلار / ساعت
1
نرخ آزمایشات پروازی از دستگاه های کمک ناوبری :
 VDF , UDF , NDB , ASR , SSR , DME و طرح های تقرب ، Route , Star , SID و کلیه دستورالعمل های در ارتباط با طرح های فرودگاهی که شامل بررسی کارشناسی ، انجام عملیات پروازی مورد نیاز ، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و تهیه فرم های مربوط بر اساس استانداردهای مورد تأیید سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو ) ، ارایه پیشنهادات لازم و اعلام نتایج نهایی به مراجع ذیربط براساس شاخص های فنی عملیاتی محاسبه شده در سال جاری به ازای هر ساعت پرواز جهت فرودگاه ها و پایگاه های خارج از کشور به دلار میباشد .
27.000.000
3400
2
نرخ آزمایشات پروازی از دستگاه های کمک ناوبری :
 VORTAC , PAPI , VASI , PAR , VOR , DVOR , TACAN که شامل بررسی کارشناسی ، انجام عملیات پروازی مورد نیاز ، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و تهیه فرم های مربوط بر اساس استانداردهای مورد تأیید سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو ) ، ارایه پیشنهادات لازم و اعلام نتایج نهایی به مراجع ذیربط براساس شاخص های فنی عملیاتی محاسبه شده در سال جاری به ازای هر ساعت پرواز جهت فرودگاه ها و پایگاه های خارج از کشور به دلار میباشد .
28.500.000
3600
3
نرخ آزمایشات پروازی از دستگاه های کمک ناوبری :
ILS که شامل بررسی کارشناسی ، انجام عملیات پروازی مورد نیاز ، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و تهیه فرم های مربوط بر اساس استانداردهای مورد تأیید سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو ) ، ارایه پیشنهادات لازم و اعلام نتایج نهایی به مراجع ذیربط براساس شاخص های فنی عملیاتی محاسبه شده در سال جاری به ازای هر ساعت پرواز جهت فرودگاه ها و پایگاه های خارج از کشور به دلار میباشد .
30.000.000
3750

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/8/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :