جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

عضویت رئیس یا نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی
(مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 570 مورخ 26/7/1384، با توجه به نقش بسیار مهم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در امور فرهنگی، پیشنهاد عضویت رئیس یا نایب رئیس کمیسیون مزبور در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.
 
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/7/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :