جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

منطقه گردشگری در استان خراسان جنوبی
هیئت وزیران در جلسه مورخ19/8/1384 که در مرکز استان خراسان جنوبی تشکیل شد، به‌استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ‌ تصویب نمود: 
برای رونق گردشگری در استان خراسان جنوبی، منطقه بوذرجمهر قائن و منطقه دره بند بیرجند به عنوان منطقه نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
    معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/8/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :