×

افزودن کلماتی درحکم بنام تصحیح ، تغییر رای محسوب وممنوع است

افزودن کلماتی درحکم بنام تصحیح ، تغییر رای محسوب وممنوع است

افزودن-کلماتی-درحکم-بنام-تصحیح-،-تغییر-رای-محسوب-وممنوع-است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
246-افزودن کلماتی درحکم بنام تصحیح تغییررای محسوب وممنوع قانونی است وپذیرفته نشدن تقاضای اسقاط کلمات وملغی ازاثرقراردادن آن ازطرف دادرس بعدی آن دادگاه که بنظرش خارج ازصلاحیت اوبوده است تخلف نیست .
حکم شماره 4586وشماره 4587-30آذر1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4586

تاریخ تصویب : 1328/09/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.