جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 7440/2127/56 مورخ 17/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ از ابتدای سال 1384 و تا زمانی که اصلاح نشده است به میزان مقرر در ماده (3) قانون یادشده تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17571
تاریخ تصویب :
1384/3/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :