جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به تعیین تاریخ اجرای ردیف (85) جدول میزان جرایم و تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور مربوط به سال 1384
وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پیشنهاد شماره 15190/11 مورخ 9/8/1383 وزترت راه و ترابری و تاییدیه شماره 37/3/1/111686 مورخ 26/10/1383 وزارت کشور و به استناد بند (2) اصلاحی ماده (32) دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
تاریخ اجرای ردیف (85) جدول میزان جرایم و تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور مربوط به سال 1384، پیوست تصویب نامه شماره 65323/ت32116 هـ مورخ 11/11/1383 ، موضوع جریمه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسایل نقلیه عمومی، 1/12/1384 تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داوودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17663
تاریخ تصویب :
1384/7/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
موضوع :