جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب نامه در خصوص الحاق نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 7297/1 مورخ 24/3/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تصویب نمود:
نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب شورای هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 88346 مورخ 4/10/1360 اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17575
تاریخ تصویب :
1384/4/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :