جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون استفاده از منابع مالی خارجی
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حکم بند ( ب) ماده (13) و جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 و احکام قوانین بودجه های سالانه و سایر مجوزهای قانونی از تسهیلات و منابع مالی خارجی ( فاینانس) استفاده نماید . سقف مانده تسهیلات استفاده نشده سال 1383 و هر سال برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در بند (ب) جدول شماه (7) به سقف سال بعد بند (ب) جدول شماره (7) برنامه اضافه می گردد.
تبصره – حکم موضوع بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ملغی الاثر می شود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1384 ماده واحده و تبصره آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .
رئیس محلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17718
تاریخ تصویب :
1384/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :