جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح تصویب نامه تغییر جدول موضوع آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان ایران ( مأموران ثابت )
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نظر به اینکه در تصویب نامه شماره 29058/ت31078 ه¬ مورخ 11/5/1384 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، عبارتهای «جدولهای پیوسته » و «جدول های شماره (1) و (4)» به اشتباه به ترتیب به صورت «جدول پیوسته » و «جدول شماره (4)» تحریر شده است ، لذا ضمن ارسال جدول شماره (1) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود .
دبیر هیأت دولت – معسود زریبافان


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17718
تاریخ تصویب :
1384/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :