موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
تصویب نامه راجع به صدور روادید پانزده روزه برای کلیه اتباع غیرایرانی وزارت کشور – وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/10/84 به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره الحاقی ماده (2) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران – مصوب 1337 – تصویب نمود :
1- صدور روادید پانزده روزه برای کلیه اتباع غیرایرانی که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز می باشد مدت مزبور درصورت درخواست تا یک ماه قابل تمدید است .
2- تمدید روادید مازاد بر مدت یک ماه با تأیید وزارت کشور قابل انجام خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17740
تاریخ تصویب :
1384/10/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور خارجه
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)