جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (6) اصلاحی آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/10/84 که در مرکز استان قم تشکیل گردید بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور میراث فرهنگی و گردشگری و وزارتخانه های کشور مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (6) اصلاحی آئین نامه اجرایی بند ( ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 59857/ت34226 ه مورخ 28/9/1384 الحاق می شود :
4- تبصره 3- وزارت کشور باهماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تا پایان سالجاری برای تهیه طرح بازسازی و اصلاح ساختمانهایی که در بافت فرسوده قم قرار گرفته اند اقدام نماید و 25 میلیون دلار از محل تسهیلات فاینانس مربوط برای استان قم اختصاص می یابد .
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17740
تاریخ تصویب :
1384/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :