جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار
وزارت کار و امور اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – تصویب نمود :
تصویب نامه شماره 56392 /ت 27929 ه مورخ 7/11/1381 موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قاون کار به مدت سه سال تمدید می شود .
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17747
تاریخ تصویب :
1384/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :