جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رأی شماره 430 در خصوص ابطال جزء (الف) بند 3 ماده 13 تصویب نامه شماره 58352/ت25960 ه هیأت وزیران
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به عنایت به ضرورت انجام حج واجب به عنوان یک فرضیه الهی به شرح ماده 67 قانون کار مصوب 1369 استحقاق هرکارگر را به استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق فقط برای یک نوبت در تمام مدت خدمت به منظور ادای فریضه الهی حج واجب به رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار داده است . بنابراین جزء الف بند 3 ماده 13 تصویب نامه شماره 58352/ت25960ه مورخ 27/12/1380 هیأت وزیران که علی الاطلاق استفاده از مرخصی بدون حقوق به هرمنظور و به هر عنوان را نافی توالی خدمت کارگر و موجب تناوب آن اعلام داشته است ، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17753
تاریخ تصویب :
1384/8/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :