جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)
ماده واحده - نظر به ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده و به منظور تسریع در اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرمین مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) که در این قانون « حرمین مطهر» گفته می شود مفاد زیر می باید به اجراء گذارده شود :
1- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اجازه خرید و استملاک حداکثر چهاردرصد(4%) از اراضی واقع در محدوده طرح حرمین مطهر را از محل اراضی و املاک متعلق به خود یا بخش خصوصی یا سایر بخشها جهت احداث پروژه های مسکونی و اقامتی با رعایت قوانین و مقررات و کاربری مصوب به اتباع خارجی مسلمان ( مشروط به رفتار متقابل کشور متبوع ) صادره نماید .
تبصره – صدور مجوز خرید و استملاک گفته شده درماده (1) و همچنین نقل و انتقال های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی منوط به تصویب کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات ، وزارت امور خارجه ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور و نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) حسب مورد خواهد بود.
دبیری کمیسیون مذکور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .
2- برای احیاء ، حفظ و گسترش ارزشهای معماری ایرانی – اسلامی و بیان نمادها ، ارزشها و ویژگیهای انقلاب اسلامی ، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه طرح مجموعه فرهنگی ، هنری ،‌سیاحتی با الهام از معماری ایرانی – اسلامی در بافت پیرامون حرمین مطهر اقدام و آن را پس از تصویب در مرجع قانونی ذی ربط به مرحله اجراء درآورد.
3- به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایه های کوچک مردمی با هدف تأمین و تجهیز منابع مالی جهت اجرای پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرم مطهر ، وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) مجاز است تا نسبت به تأسیس صندوق سرمایه گذاری طرح حرم مطهر ، اقدام کند .
تبصره 1- ده درصد (10%) از درآمد حاصل از فروش اراضی استان خراسان رضوی و استان قم متعلق به دولت که از تاریخ تصویب این قانون به بعد واگذار می گردد، به منظورتأمین معوض املاک واقع در طرحهای نوسازی و تأمین آورده اولیه دولت در صندوق مذکور در اختیار سازمان فوق الذکر قرار می گیرد .
تبصره 2- اساسنامه صندوق یاد شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
17754
تاریخ تصویب :
1384/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :