جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به تعطیلی بعضی از دفترها و نمایندگی های خارج از کشور وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور خارجه – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1- دفترها و نمایندگی های خارج از کشور وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای دفترها و نمایندگی هایی که برای انجام پروژه های خارج از کشور و با تصویب هیأت وزیران ایجاد شده است ، تعطیل شوند .
2- دفترها و نمایندگیهایی که ضرورت فعالیت آنها در خارج از کشور به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد می رسد ، باید در محل سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مستقر شوند .
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسؤل نظارت بر اجرای این تصویب نامه هستند.
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17754
تاریخ تصویب :
1384/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :