جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

آئین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی – فرهنگی – رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا ( پیشکسوتان )
ماده 1- صندوقهای بازنشستگی مکلفند نسبت به صدور کارت شناسایی ، برای کلیه بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند .
ماده 2- بازنشستگان مشمول این آئین نامه می توانند با ارایه کارت شناسایی ، از خدمات زیر بهره مند گردند و دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با ایشان می باشند :
الف – عضویت در کتابخانه های دولتی و وابسته به دستگاههای دولتی به صورت رایگان .
ب- استفاده از امکانات ورزشی در اختیارسازمان تربیت بدنی و دستگاههای اجرایی وابسته به دولت به صورت نیم بها
پ- دیدار از مسابقات ورزشی که در داخل کشورانجام می شود ، به همراه افراد تحت تکلف ، به صورت نیم بها .
ماده 3- صندوقهای بازنشستگی موظفند ظرف سه ماه با هماهنگی شورای عالی بانکها ، ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی با سود مناسب به بازنشستگان را تدوین و براساس آن نسبت به معرفی آنان به سیستم بانکی، برای دریافت تسهیلات اقدام نمایند .
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در قوانین بودجه سنواتی کل کشور اعتبار لازم به منظورپرداخت مابه التفاوت نرخ سود بانکی به سیستم بانکی را پیش بینی و پرداخت نماید .
ماده 4- صندوقهای بازنشستگی موظفند با هماهنگی سازمان حج و زیارت حداکثر ظرف سه ماه ضوابط مربوط به تخصیص سهمیه حج ( تمتع و عمره ) و سفر به عتبات عالیات را برای بازنشستگان این آئین نامه تدوین و براساس آن نسبت به معرفی آنان به سازمان مذکور اقدام نمایند .
تبصره – نحوه اولویت بندی بازنشستگان برای تشرف به حج و عتبات عالیات، میزان پرداخت اولیه توسط آنان و نیز نحوه تقسیط مانده بدهی بابت تشرف، به موجب ضوابط موضوع این ماده تعیین خواهد شد .
ماده 5- صندوقهای بازنشستگی موظفند پنجاه درصد (50%) هزینه بلیط مسافرت داخل کشور بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را تا سقف یک میلیون ریال برای دو بار مسافرت در سال پرداخت نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بار مالی ناشی از این ماده را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و براساس اعلام صندوق های بازنشستگی به آنان پرداخت نماید .
تبصره – مسافرت بازنشستگان با افراد تحت تکفل آنان در نیمه دوم سال با قطار به مشهد مقدس با تخفیف پنجاه درصد (50%) خواهد بود .
ماده 6- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است دستور العمل چگونگی پرداخت هزینه های دندانپزشکی ، سمعک یا عصا برای بازنشستگان و همسر آنان و هزینه عینک در مورد خود آنان برای هر دو سال یکبار ، ظرف شش ماه تهیه و برای تصویب مراجع قانونی ارایه نماید .
ماده 7- به منظور بهره مندی از خدمات بیمه ای ، صندوقهای بازنشستگی کشوری می توانند با امضاء قرار داد با مؤسسات خدمات بیمه ای ، ترتیبی اتخاذ نمایند که بازنشستگان صندوقهای ذی ربط به صورت دسته جمعی بتوانند از خدمات بیمه ای مورد نظر با تخفیفهای ویژه برخوردار گردند .
ماده 8- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئول هماهنگی با دستگاههای ذی ربط به منظور حسن اجرای آین آئین نامه خواهد بود و موظف است گزارش اجرای این مقررات را تا پایان تیرماه هر سال به هیأت وزیران ارایه نماید .
ماده 9- کلیه بازنشستگان و از کار افتادگان کشور و لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مشمول این آئین نامه می باشند .
تبصره – بار مالی ناشی از اجرای این آئین نامه برای مشمولین قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی تأمین خواهد شد .
ماده 10- وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ نمایند تا پایان سال 1384 حقوق بازنشستگان از طریق پست بانک به آنان پرداخت شود .
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17754
تاریخ تصویب :
1384/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :