جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاح تاریخ مندرج در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره 198351/96 – 5/11/1384
جناب آقای سید احمد موسوی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری
بازگشت به نامه شماره 66625 مورخ 19/10/1384، تاریخ تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مذکور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لایحه تقدیمی دولت به اشتباه 26/10/1382 ذکر شده است که به همین صورت در مراحل تصویب تکرار و ابلاغ گردیده است .
لذا بدین وسیله تاریخ مذکور در ماده (156) قانون برنامه توسعه ... موضوع نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 به 27/11/1380 اصلاح می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
شماره 72191-26/11/1384
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
پیرو ابلاغیه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 40392 مورخ 25/7/1383، به پیوست نامه شماره 198351/96 مورخ 15/11/1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در ماده(156) قانون فوق‌الذکر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس- سید احمد موسوی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17763
تاریخ تصویب :
1384/11/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :