جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به پاداش آخر سال( عیدی )
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 – ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1384 را به شرح زیر تصویب نمود :
1- کلیه وزاتخانه‌های، سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370-، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه مجازند به کارکنان خود ( رسمی، ثابت، پیمانی خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ( 000/750/1) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1384 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی موضوع بند (5) ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 5258/ت 32794 هـ مورخ 3/2/1384 پرداخت نمایند.
تبصره 1- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می‌باشد.
تبصره 2- پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) ، موضوع این بند به مستخدمان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند و به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1384 خواهد بود.
2- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کلیه بازنشستگان ، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار‌افتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و از کار افتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار (000/750/1) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می‌باشد.
3- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه ، تمام وقت محسوب می‌شود. همچنین معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
4- شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1384 (عیدی) کارکنان شاغل بازنشسته ، مستمری‌بگیر، وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه ، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند.
5- کلیه شرکتهای دولتی، سازمانها و مؤسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و مؤسسات تابع آن، سازمان صنایع ملی ایرن و تمام شرکتها و سازمانهای تابع آن، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی، می‌توانند پاداش آخر سال (عیدی) موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود، پرداخت نمایند. پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع می‌باشد. معاون اول رئیس جمهوری – پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17763
تاریخ تصویب :
1384/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :