جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

آیین نامه اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک به گارگران و کارمندان کم درآمد
ماده 1- به منظور تسهیل در تأمین مسکن کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص ، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور، تا پایان برنامه چهارم توسعه، با رعایت این آیین نامه انجام می‌گیرد.
ماده 2- مسکن مشمول این آیین‌نامه، مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیر بنای مفید آن با تعاریف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی صورت می‌گیرد، منطبق باشد.
ماده 3- کارگران و کارمندان مشمول این آیین نامه باید حائز شرایط ذیل باشند:
الف – متأهل یا سرپرست خانوار بوده و تا کنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند .
ب – حقوق و مزایای آنها از دو برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیشتر نباشد.
ج- نسبت به افتتاح حساب پس‌انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند.
تبصره – ایثارگران واجد شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این آیین نامه برخوردار می‌شوند.
ماده 4- تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق ودستمرد متقاضی و حداکثر معادل یکصد‌میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم خواهد یافت .
ماده 5- دارندگان حسابهای صندوق پس‌انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود.
ماده 6- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پازنده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.
ماده 7- یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهاردرصد است.
ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات در شهرهای کوچک و متوسط در بودجه‌های سالانه منظور کند.
ماده 9- در مرحله نخست اجرای این آیین نامه که تا پایان خرداد 1385 است ، سی‌هزار واحد مسکونی و در سالهای بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این آیین نامه خواهند شد.
ماده 10- طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستور العمل اجرایی این آیین‌نامه، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شهری کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد .
ماده 11- به منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه در سال 1384 مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانکها در اختیار بانک مسکن قرا گیرد.
ماده 12- به منظور کمک به تأمین منابع لازم برای تداوم اجرای این آیین نامه تا پایان برنامه چهارم توسعه تمهید‌های لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ ارزی خواهد شد.
ماده 13- دستورالعمل اجرای این آیین نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ ،توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.
ماده 14- بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای این آیین‌نامه تا زمان ابلاغ دستور‌العمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17763
تاریخ تصویب :
1384/11/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :