جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

مصوبه راجع به میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در راههای برون شهری
به منظور تأمین ایمنی تردد و حمل و نقل عمومی جاده‌ای و با استناد به مواد 3 و 19 قانون ایمنی راهها و راه آهن و اصلاحیه ‌‌های بعدی آن و نیز تبصره 3 ماده 126 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران ، حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه ددر راههای برون شهری کشور به شرح کشور به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف – آزاد راهها
1-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع و وانت‌بارها 120 کیلومتر در ساعت
2-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس و مینی بوس و تریلر و کامیون و کامیونت 110 کیلومتر در ساعت
3- حداقل میزان سرعت مجازکلیه وسایل نقلیه فوق 70 کیلومت در ساعت
تبصره 1- تردد وسایل نقلیه مندرج در ردیف 2 فوق در خط سوم (سرعت)آزاد راهها ممنوع است‌.
تبصره 2- استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفاً در خط عبوری سمت راست جنب شانه آزاد راه مجاز می‌باشد.
ب- بزرگراه‌های دارای خطوط رفت و برگشت جدا از هم
1- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها 110 کیلومتر در ساعت
3- حداکثر میزان سرعت سرعت مجاز انواع اتوبوس و مینی‌بوس و تریلر و کامیون و کامیونت 100 کیلومتر در ساعت .
ج- جاده‌های اصلی
حداکثر سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه
روز 95 کیلومتر در ساعت – شب 85 کیلومتر در ساعت
د- جاده‌های فرعی
حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه
روز 85 کیلومتر در ساعت – شب 75 کیلومتر در ساعت
حداکثر میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقیه در جاده‌های دارای خطوط عبوری کندرو مشمول مقررات بند ج می‌باشد.
در انواع راههای فوق و نقاطی که به علت شرایط فنی و فیزیکی راه استفاده از حداکثر میزان سرعتهای فوق میسر نمی‌شود تابلوهای تعیین کننده میزان سرعت ، متناسب با شرایط مذکور تهیه و نصب گردد.
شایسته است هماهنگی لازم با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت بر اجرای ضوابط تعیین شده و نیز لحاظ نمودن مقررات صدر الذکر در متون آموزشی و آزمونهای متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی و سایر امور اداری ذی‌ربط معمول و همچنین در مورد تهیه و جایگزینی تابلوها و سایر علائم عمومی و افقی در راههای برون شهری کشور اقدامات لازم صورت پذیرد .
وزیر راه و ترابری – محمد رحمتی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17768
تاریخ تصویب :
1384/11/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :