جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند «ب»‌ تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و به استناد بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند «ب»‌ تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
ماده 1 ـ اعتبار مشمول این آیین‌نامه از محل ده درصد(10% ) اعتبار فعالیتهای تألیفات، تبلیغات، انتشارات، ادبیات و هنر (فیلم، عکس، تئاتر، سرود و موسیقی و هنرهای تجسمی) در برنامه حمایت از پژوهشهای غیردولتی با شماره طبقه بندی 10503 و برنامه حمایت از فعالیتهای فرهنگی، هنری و نوشتاری با شماره طبقه بندی 30207 ذیل اعتبار هزینه ای مصوب و مورد عمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون بودجه سال 1384 کل کشور می‌باشد که صرف حمایت از محققین، نویسندگان، ادبا، شعرا،‌ هنرمندان، تشکلها و مؤسسات فرهنگی که در زمینه نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعال هستند، خواهد شد.
ماده 2 ـ هماهنگیهای لازم بین حوزه‌های تخصصی ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جهت بررسی و تصویب برنامه‌ها، طرحها و فعالیتهای حمایتی موضوع بند «ب»‌ تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 کل کشور انجام شود.
ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش عملکرد حوزه‌های ذی ربط را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.
ماده 4ـ کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات موظفند طرحها و پیشنهادات خود را برای برخورداری از حمایتهای مذکور در این آیین‌نامه حسب مورد به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و یا یکی از معاونتهای ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه نمایند تا پس از بررسیهای لازم و با هماهنگی بنیاد مذکور به اجرا گذاشته شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17772
تاریخ تصویب :
1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :