جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

ابطال تصویب‌نامه شماره 27961/ت 33388 هـ مورخ 8/5/1384
وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیـران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 27332/783/هـ مورخ 17/7/1384 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 27961/ت 33388 هـ مورخ 8/5/1384 لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17772
تاریخ تصویب :
1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :