جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

قانون استفساریه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌های مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا مزایای ریالی گروه‌های تشویقی موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون نظام‌هماهنگ و افزایش سنواتی تشویقی موضوع تبصره ماده (17) قانون نظام هماهنگ علاوه بر رقم حداقل حقوق کارکنان دولت که به موجب تبصره ماده(22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و لایحه قانونی حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و..... مصوب 4/2/1358 تعیین می‌گردد، قابل پرداخت است یا خیر؟
نظر مجلس:
بلی، قابل پرداخت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/11/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/11/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :