جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون افزایش مستمری والدین شهداء مصوب1375
ماده واحده ـ قانون افزایش مستمری والدین شهداء مصوب 20/8/1375 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌‌گردد:
ماده واحده ـ دولت موظف است مستمری والدین یک شهید را که تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نماید.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده واحده اضافه می‌شود و تبصره ماده واحده قانون یادشده به عنوان تبصره (2) اصلاح می‌گردد:
تبصره1ـ مستمری والدین یک شهید که به تشخیص بنیاد یادشده تنها درآمد آنها مستمری موضوع این قانون است معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت خواهدبود.
3ـ متن ذیل به عنوان تبصره (3) به ماده واحده الحاق می‌گردد:
به کلیه والدین شهدای موضوع تبصره (1) که دارای درآمدهایی می‌باشند که میزان این درآمد در ماه کمتر از رقم تعیین شده در این تبصره می‌باشد، مابه‌التفاوت درآمد مزبور تا سقف مبلغ مندرج در تبصره(1) با تشخیص و تعیین آن توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مستمری پرداخت می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/11/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :