جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری

شماره 62797/ت34122ه

وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/48636 مورخ 21/8/1384 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ وزارت نیرو نسبت به افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق‌گرمسیری از هفت ماه به نه ماه اقدام نماید. تعرفه یادشده در بقیه ایام سال براساس تعرفه تابستانی محاسبه می‌شود.
2ـ این تصـویب‌نامه جایگزین تصـویب‌نامه شمـاره69903/ت34367هـ مـورخ 1/11/1384 می‌گردد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :