جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ک» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

شماره 74327/ت34493هـ
وزارت بازرگانی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 19188/1 مورخ 24/9/1384 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
جداول شماره (3)، (4) و (6) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد جایگزین جداول مربوط در پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ک» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، موضوع تصــویب‌نـامـه‌هـای شمــاره 19416/ت33108هـ مـورخ 21/4/1384 و شمــاره 25559/ت33522هـ مورخ 10/5/1384 می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

جداول اصلاحی شماره 3, 4, 5 و 6

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :