جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و ترابری ـ دفتر امور مناطق محروم کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (3) آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، موضوع تصویب‌نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 الحاق می‌گردد:
« بیست درصد (20%) تسهیلات موضوع این آیین‌نامه درصورت عدم استفاده در سال جاری در سال 1385 نیز پادار است.»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت صنایع
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :