جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 که در مرکز استان چهارمحال و بختیاری تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری و وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 69332/ت33437هـ مورخ 28/10/1384 الحاق می‌شود:
« تبصره 6ـ وزارت کشور موظف است تا پایان سال جاری به منظور احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده شهری استان چهارمحال و بختیاری مبلغ ده‌میلیون دلار به‌صورت تسهیلات فاینانس در سال1384 در اختیار شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/12/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :