جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) اصلاحی آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امورخارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9286/152 مورخ 7/11/1383 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (2) اصلاحی آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 18298/ت27840هـ مورخ 9/4/1382 اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می‌شود:
تبصره 2ـ وزارت امور خارجه خودروهای مورد نیاز تشریفات دستگاهها را بدون اخذ وجه و به صورت موقت در اختیار دستگاههای متقاضی قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
موضوع :