جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ30/11/1384 بنا به‌پیشنهاد شماره 3/0/504/پ ک س مورخ 10/5/1384 ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:‌
در ماده(2) آیین‌نامه اجرایی بند « پ» تبصره(17) قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره19314/ت33142هـ مورخ31/3/1384واژه « کارگروه» به واژه «کمیته» و در ماده(3) آیین‌نامه ‌یادشده ‌واژه «کارگاههای» به ‌واژه «کارگروههای» اصلاح می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :