جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویب‏نامه در مورد ساعت شروع کار مدارس و کلیه سازمانهای اداری و بانکها
وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ تصویب‏نامه شماره 16760/ت233هـ مورخ 10/6/1370، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور لغو می‏شود.
2ـ ساعت شروع کار مدارس در شهر تهران، 7 صبح و ساعت شروع کار کلیه سازمانهای اداری و بانکها در شهر تهران، 30/7 صبح تعیین می‏شود.
3ـ ساعت شروع کار مدارس و سازمانهای اداری و بانکها در استانها با نظر استاندار تعیین می‏شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :