×

تصویب‏نامه در مورد ساعت شروع کار مدارس و کلیه سازمانهای اداری و بانکها

تصویب‏نامه در مورد ساعت شروع کار مدارس و کلیه سازمانهای اداری و بانکها

تصویب‏نامه-در-مورد-ساعت-شروع-کار-مدارس-و-کلیه-سازمانهای-اداری-و-بانکهاتصویب‏نامه در مورد ساعت شروع کار مدارس و کلیه سازمانهای اداری و بانکها
وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ تصویب‏نامه شماره 16760/ت233هـ مورخ 10/6/1370، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور لغو می‏شود.
2ـ ساعت شروع کار مدارس در شهر تهران، 7 صبح و ساعت شروع کار کلیه سازمانهای اداری و بانکها در شهر تهران، 30/7 صبح تعیین می‏شود.
3ـ ساعت شروع کار مدارس و سازمانهای اداری و بانکها در استانها با نظر استاندار تعیین می‏شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17789

تاریخ تصویب : 1384/12/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت كشور - وزارت آموزش و پرورش - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.