جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به قیمت خرید تضمینی محصولات زیر برای سال زراعی 1385ـ1384
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزیران عضو شورای اقتصاد به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 تصویب نمودند:
قیمت خرید تضمینی محصولات زیر برای سال زراعی 1385ـ1384 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
(جدول)
این تصویب نامه در تاریخ 28/12/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :