جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع‌به تعیین حق سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 23691/100 مورخ 22/12/1384 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373ـ تصویب نمود:
1ـ حق سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایانی که به مدت سه سال درخواست بیمه می‌نمایند، در سال 1384 معادل افراد تبعی درجه3 و معادل 43000 ریال می‌باشد.
تبصره1ـ حق سرانه پایه بیمه درمان خویش فرمایان برای مدت سه سال و با فرانشیز (10%) بستری تعیین می‌شود.
تبصره2ـ افرادی که متقاضی استفاده از دو سال بیمه پایه درمان می‌باشند، به رقم فوق‌الذکر (33%) افزوده می‌شود و کسانی که متقاضی یک‌سال بیمه پایه درمان به صورت خویش‌فرما می‌باشند، (66%) بیشتر از حق بیمه سرانه فوق‌الاشاره پرداخت می‌نمایند.
2ـ سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه‌های مربوط به بیماران خاص را به صورت جداگانه محاسبه و نگهداری و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند تا جهت برنامه‌ریزی بودجه سالهای آینده اعمال شود.
فرانشیز بستری (10%) و سرپایی (30%) تعیین می‌شود. فرانشیز ذکر شده در این بند براساس تعرفه‌های مصوب هیئت‌ وزیران در بخش دولتی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :