جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به لغو واگذاری فعالیتهای مربوط به عرضه وتوزیع فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی به بخش غیردولتی مربوط به جایگاه سوخت در فرودگاهها


وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/12/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
واگذاری فعالیتهای مربوط به عرضه و توزیع فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی به‌بخش غیر دولتی مربوط به جایگاه سوخت در فرودگاهها موضوع تصویب‌نامه شماره 58271/ت23865هـ مورخ 20/12/1379 لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :