جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه راجع‌به فوق‌العاده ویژه پرستاران


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پیشنهاد شماره 168599/623 مورخ 10/12/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره 2774/ت30397هـ مورخ 29/1/1383 بعد از عبارت «‌متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» عبارت « و سایر دستگاههای اجرایی» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :