جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 185204/8773 هـ/ب مورخ 30/9/1384 تصویب نمود:
از تاریخ اعلام ایراد متن زیر جایگزین ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/1384 می‌گردد:
«ماده 6 ـ دستگاههای مشمول این آیین‌نامه مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :