×

بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور

بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور

بخشنامه-به-رؤسای-دادگستری-استانهای-سراسر-کشور بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور

شماره17083/84/1 21/12/1384
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصـویر بخشنامه شماره 17083/84/1 ـ 21/12/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی
بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور
موضوع: تفویض اختیار
با توجه به اجرای قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور و به منظور سهولت در کار و جلوگیری از بروز وقفه در انجام مأموریت‌های محوله مطابق با قانون، به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات استان مربوطه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی اقدام نمایند.
بدیهی است مدت ابلاغ صادره برای اعضاء منتخب یکسال بوده و لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 17797

تاریخ تصویب : 1384/12/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دادگستری استانهای سراسر كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.