جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح ماده (4) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بندهای (14) و (15) به ماده (4) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع تصویب‌نامه شماره15069/ت31757هـ مورخ 11/3/1384 اضافه می‌شود:
« 14 ـ وزیر اطلاعات
15 ـ وزیر کشور»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17803
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :