جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به استخدام (17) نفر در مشاغل فنی و تخصصی شرکت روزنامه رسمی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 116960/101 مورخ 8/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود:
استخدام (17) نفر در مشاغل فنی و تخصصی شرکت روزنامه رسمی کشور با مدرک دانشگاهی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب اعتبارات مصوب شرکت یادشده مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17809
تاریخ تصویب :
1385/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :