جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

مصوبه شورایعالی اداری راجع به تأسیس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی
شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انسجام تشکیلاتی و ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال و ازدواج جوانان و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود کشور در اجرای بند (1) و (2) جز « ب» ماده 1 قانون برنامه سوم کشور تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد:
صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق ازدواج جوانان با تمام وظـایف، اختیارات، مسـؤولیت‌های قانـونی، دارایـی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی ادغام و تحت عنوان « صندوق اشتـغال و ازدواج مهر رضا (ع)» و طبق اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، زیر نظر معاون اول رییس جمهور فعالیت می‌کند.
تبصره1ـ ترکیب اعضای مجمع عمومی صندوق مذکور به شرح زیر است:
ـ معاون اول رییس جمهور (رییس)، معاون رییس جمهور در امور اجرایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان ملی جوانان، رییس دفتر امور مناطق محروم رییس جمهور.
ـ وزرای: کشور، کار و اموراجتماعی ، رفاه و تأمین اجتماعی، بازرگانی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن.
تبصره2ـ مدیرعامل صندوق با تصویب مجمع عمومی و حکم رییس مجمع تعیین می‌شود.
تبصره3ـ اصلاحات موردنیاز در اساسنامه صندوق با پیشنهاد مجمع عمومی با جهت‌گیری تمرکززدایی، سرعت و سهولت در ارایه خدمات، افزایش اختیارات هیات امنای استان‌ها، اولویت‌گذاری مناطق کمتر برخوردار، پرداخت‌های پلکانی براساس دوری از مـرکز و توسعـه منـاطق روستایی و محروم و افراد جـوان حداکثر طی مدت سه ماه ـ به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
2ـ منابع مالی صندوق، عبارت است از:
الف ـ اعتبارات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
ب ـ بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات اعطایی.
ج ـ تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی.
د ـ کمک‌های فنی و اعتباری دولت.
هـ ـ کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی.
و ـ منابع مالی صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی مندرج در اساسنامه مصوب 5/11/1379 هیأت وزیران.
ز ـ منابع مالی صندوق ازدواج جوانان مندرج در آیین‌نامه اجرایی سازماندهی ازدواج جوانان مصوب 26/12/1383 هیأت وزیران.
ح ـ منابع مالی صندوق اندوخته ازدواج جوانان موضوع ماده (1) قانون تسهیل ازدواج جوانان.
صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع) به منظور تحقق مأموریت‌ها و انجام وظایف خود در هر استان دارای هیأت امنای استانی می‌باشد که مستقلاً با استفاده از امکانات استانی صندوق‌های ادغام شده، وظایف تعیین شده در اساسنامه را در سطح استان به عهده می‌گیرد.
تبصره ـ ریاست هیأت امنای صندوق در استان به عهده استاندار و در شهرستان‌ها به عهده فرماندار است. ترکیب اعضای هیأت امنای صندوق در استان‌ها و شهرستان‌ها، وظایف و شیوه‌های انجام فعالیت در اساسنامه منظور خواهدشد.
4ـ مسؤول حُسن اجرای این مصوبه و تهیه دستورالعمل‌های اجرایی مربوط، معاون اجرایی ریاست جمهوری بوده و گزارش چگونگی اجرای آن ـ طی مدت 6 ماه ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داده خواهدشد؛ تا به شورای عالی اداری ارایه شود.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ فرهاد رهبر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17809
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارتخانه ها

موضوع :