جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سراب
استاندار محترم استان آذربایجان شرقی
موضوع: اصلاحیه اعلام مصوبه طرح جامع شهر سراب
پیرو نامه شماره 41360/310/300 مورخ 6/12/1384 موضوع اعلام مصوبه طرح جامع سراب بدینوسیله اعلام مصوبه اصلاح شده طرح مذکور بشرح زیر اعلام می‌گردد:
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 3/11/1384؛ طرح جامع شهر سراب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 18/4/1383 و 30/4/1384 در شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به تصویب رسیده بود را مورد تصویب نهایی قرار داد.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سراب بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1395) معادل 49800 نفر در محدوده‌ای به وسعت 738 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 68 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 165 نفر در هکتار) تهیه شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود و نامه قبلی جمع‌آوری شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17811
تاریخ تصویب :
1384/11/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :