جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به دستورالعمل نحوه و میزان حقوق و مزایای کارکنان سازمانهای مناطق آزاد
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استناد اصل یکصد و سی و هشـتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران و با رعـایـت تصـویب‌نـامـه شمـاره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصویب نمودند:
1ـ به منظور اجرای کامل تصویب‌نامه شماره 1038/ت28393هـ مورخ 16/1/1382، سازمانهای مناطق آزاد مکلفند دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، حق‌الزحمه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان خود را تهیه و پس از تأیید اداره کل نظامهای جبران مزد وزارت کار و امور اجتماعی اجرا نمایند.
2ـ دستورالعمل مذکور جایگزین تصویب‌نامه شماره61254/ت18432ک مورخ 11/5/1376 و اصلاحیه آن به شماره 76415/ت19218ک مورخ 27/12/1376 می‌شود و از تاریخ لغو تصویب‌نامه مذکور لازم‌الاجرا خواهدبود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 29/1/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داوودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17813
تاریخ تصویب :
1385/1/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی
موضوع :