جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی جزء « 2ـ6» بند « الف» تبصره « 13» قانون بودجه سال 1385 کل کشور
ماده1ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است نسبت به تولید فشار سازهای گاز طبیعی (CNG) جهت بکارگیری در پادگانها، ادارات، پایانه‌ها، کارخانجات، مجتمعهای مسکونی، پایانه‌های باری و بنادر اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای دولتی وابسته نسبت به بکارگیری فشارسازهای یادشده در اماکن مندرج در این ماده با رعایت جزء « 2ـ6» بند « الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور اقدام نماید.
ماده2ـ میزان و نحوه پرداخت یارانه متعلقه به سازندگان داخلی فشارسازهای کوچک گاز طبیعی توسط شرکت ملی نفت ایران، با تصویب وزرای عضو شورای اقتصاد در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشخص شود.
تبصره ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تصویب شورای اقتصاد بلافاصله یارانه موضوع این ماده را به سازندگان تولید داخلی پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17816
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :