جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی جزء 2 ـ 5 بند « الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
ماده1ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در اجرای طرح ملی CNG در سال 1385 تعداد 400 جایگاه جدید با ظرفیت 1600 پمپ عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای یادشده (با توزیع جغرافیایی مناسب)، بنادر و پایانه‌های عمده درون‌شهری و برون‌شهری، احداث و تجهیز نماید.
ماده2ـ به منظور تشویق و مشارکت بخشهای غیردولتی برای احداث و بهره‌برداری از جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده که زمین مناسب برای احداث جایگاه با تأیید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره‌برداری را طبق ضوابط و استانداردهای مربوطه رعایت نماید، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تجهیزات اصلی موردنیاز این جایگاهها را به صورت کمک بلاعوض تأمین کند.
تبصره1ـ احداث تجهیزات گاز طبیعی فشرده در جایگاههای موجود عرضه سوخت بخش غیردولتی و شهرداریها، در اولویت می‌باشند.
تبصره2ـ در خصوص جایگاههای LPG موجود، در صورت تغییر به جایگاههای عرضه CNG، علاوه بر هزینه‌های تجهیزات، هزینه‌های انشعاب گاز نیز به صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.
تبصره3ـ در صورت تأمین زمین مناسب برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی توسط شهرداریها شرکت نفت پس از احداث و تجهیز جایگاههای یادشده، جایگاههای مذکور را مشروط به عدم تغییر کاربری توسط شهرداریها به صورت بلاعوض به آنان واگذار خواهدکرد.
ماده3ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور حسب مورد موظفند در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی (CNG) با اولویت ایثارگران و جانبازان با معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، حداکثر یک ماه پس از وصول درخواست متقاضیان اقدام نمایند.
تبصره1ـ شهرداریها و کمیسیونهای ماده (5) موظفند همکاریهای لازم را معمول نماید.
تبصره2ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، در نقشه‌های مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی که توسط بخشهای دولتی و غیردولتی احداث می‌شود و هم درطول مسیر لوله‌گاز جایگاه ارایه سوخت گاز طبیعی لحاظ نماید.
ماده4ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهادکشاورزی، مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران موظفند حداکثر دو ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه آب، برق و گاز یک ماه برای صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمین مناسب، در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات در جاده‌های بین شهری اقدام نمایند.
ماده5 ـ وزارتخانه‌های مسکن وشهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی موظفند در مکان‌یابی حداقل 400 جایگاه جدید عرضه گاز طبیعی فشرده CNG با شرکت ملی نفت همکاری نموده و در تأمین و واگذاری زمین و اعطای مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به شرکت ملی نفت ایران و بخش غیردولتی حداکثر ظرف یک ماه پس از وصول درخواست اقدام نماید. مساحتی که صرفاً به عرضه گاز طبیعی (CNG) اختصاص می‌یابد با قیمت منطقه‌ای محاسبه و غیرقابل تغییر کاربری است.
شهرداریها و کمیسیونهای ماده (5) قانون معماری و شهرسازی و دیگر کمیسیونهای ذی‌ربط مکلف به تغییر کاربری و صدور مجوزهای لازم هستند.
به هر حال تأمین زمین مناسب و احداث وتجهیز و راه‌اندازی حداقل 400 جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی (CNG) در سال 1385 به عهده شرکت ملی نفت ایران است.
ماده6 ـ گزارش عملکرد این آیین‌نامه هر سه ماه یکبار، توسط وزارت نفت به نماینده ویژه رییس جمهور ارایه می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17816
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت راه وترابری
موضوع :