جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و ساماندهی تولید و توزیع چای
وزارت جهادکشاورزی ـ‌ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و ساماندهی تولید و توزیع چای، کارگروهی مرکب از وزیر جهادکشاورزی (رییس) ، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، رییس سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
2ـ اختیارات هیئت وزیران درخصوص موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه یادشده تفویض می‌گردد.
3ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص موضوع مزبور موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه یادشده است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت‌دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17819
تاریخ تصویب :
1385/2/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :