جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به اختصاص مبلغ پانصد میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به بانک ملی ایران به صورت وجوه اداره شده در اختیار وزارت راه و ...
وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:
1ـ مبلغ پانصد میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به بانک ملی ایران اختصاص می‌یابد تا به صورت وجوه اداره شده در اختیار وزارت راه و ترابری قرارگیرد. وزارت مذکور دویست و پنجاه میلیون دلار از مبلغ یادشده را در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و دویست و پنجاه میلیون دلار را در اختیار شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و نوسازی ریل و تجهیزات ریلی و ناوگان ریلی و هوایی دولتی قرار خواهد داد.
تبصره ـ شرکتهای مذکور موظفند وجوه واریز شده را براساس آیین‌نامه معاملات و بودجه سالانه مصوب مجامع عمومی خود و در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.
2ـ مبالغ منظور شده از محل این تصویب‌نامه به عنوان تسهیلات ارزی با نرخ سود 2% و دوره تنفس 4 ساله و بازپرداخت حداکثر 10 ساله پرداخت می‌گردد.
تسهیلات ارایه شده کلاً از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی مذکور بازپرداخت می‌شود و بانکهای عامل موظفند صرفاً در مقابل ارایه تضمین کتبی بازپرداخت اقساط توسط هیئت مدیره شرکتهای مورد اشاره اقدام به پرداخت وجوه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17819
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :