جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به مهلت زمانی پرونده‌های مربوط به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ هیئت امنای حساب ذخیره ارزی موظف است کلیه پرونده‌های مربوط را که از طرف بانک ارایه می‌شود ظرف یک ماه بررسی و اظهارنظر نماید، در صورت عدم اظهارنظر در زمانبندی یادشده طرح پیشنهادی از طرف بانک مصوب تلقی می‌گردد.
2ـ هیئت امنای حساب ذخیره ارزی باید برنامه نظارت بر هزینه کرد تسهیلاتی را که از محل صندوق ذخیره ارزی تصویب می‌شود، تهیه و نتیجه را به هیئت وزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17819
تاریخ تصویب :
1385/2/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :