جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به ایجاد تسهیلات به منظور رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180،000،000،000) ریال تسهیلات در اجرای جزء (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به منظور رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری به نسبت (3) و (2) اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد (50%) از مبلغ یادشده توسط سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح و پنجاه درصد (50%) بقیه با استفاده از تسهیلات بانکی تامین می‌شود.
دسـتورالعمل اجرایی نحـوه اعطای تسـهیلات موضوع این تصویب‌نامه به صورت مشترک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17819
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :